Numizmatická expozícia

 

Numizmatická expozícia

(2 hlasov)

Balneologické múzeum nemá veľmi rozsiahle priestory stálej expozície. Preto je z početnej numizmatickej zbierky vystavená vždy len ukážka, resp. zaujímavé ukážky mincí alebo jednotlivé hromadné nálezy – depoty (známejšie poklady) mincí.

     V roku 2002 získalo múzeum do svojich zbierkových fondov hromadný nález 634 strieborných mincí objavených v Drahovciach (okres Piešťany). Vďaka sponzorskému príspevku JUDr. Emila Hubináka z Piešťan boli mince vyčistené a nakonzervované. Na Archeologickom ústave SAV v Nitre ich vedecky analyzoval PhDr. Ján Hunka, CSc. Takmer všetky mince – denáre a oboly pochádzajú z čias vlády prvých štyroch uhorských kráľov 15. storočia, Žigmunda Luxemburského (1387 – 1437), Albrechta Rakúskeho (1437 – 1439), Vladislava I. Varenčika (1440 – 1444) a Ladislava V. Pohrobka (1453 – 1457). Iba jedna minca nebola uhorská – pražský groš českého kráľa Václava IV. (1387 – 1419). Najstaršou uhorskou mincou v hromadnom náleze mincí je denár kráľa Žigmunda Luxemburského z rokov 1434 – 1436, zahraničnou zasa český pražský groš Václava IV., razený pred rokom 1419. Najmladšími mincami sú uhorské oboly Ladislava V. z rokov 1451 – 1452. Tie napovedajú, že nález bol ukrytý do gotického pohára a následne do zeme niekedy okolo roku 1452. V časti venovanej numizmatickej zbierke múzea sme mali vystavený výber mincí z tohto pokladu.

     V súčasnosti je v expozícii múzea vystavený výber rímskych a byzantských mincí. Medzi vôbec najstaršie exponáty uložené v numizmatickej zbierke patria rímske a byzantské mince, ktoré v súvislosti s mocenskými záujmami rímskeho impéria o zadunajské oblasti prúdili od prelomu letopočtu aj na územie Slovenska. Koncentrácia nálezov rímskych mincí na strednom Považí dokladá kontakt územia s rímskou kultúrou a civilizáciou. Nálezy rímskych mincí poznáme aj z územia dnešného okresu Piešťany, napríklad z Boroviec, Ducového, Krakovian-Stráží, Moravian nad Váhom, Piešťan, Ratnoviec a Vrbového. Rímske a byzantské (Východorímska ríša, ktorá dostala neskôr názov Byzantská, vznikla rozdelením Rímskej ríše roku 395 n. l.) mince uložené v zbierkovom fonde Balneologického múzea sú dokladom vývoja v oblasti hospodársko-peňažnej, sociálnej a majú aj kultúrno-reprezentačný a umelecký význam. Návštevníci múzea si ich môžu pozrieť aj ako galériu podobizní rímskych cisárov a byzantských panovníkov pretože ich vyobrazenia na minciach sú nádherným príkladom portrétneho umenia staroveku. Byzantské mincovníctvo ovplyvnilo aj vývoj mincovníctva na našom území.

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria