Pracovníci múzea

 

 • Telefónne číslo: 033 772 2875, 033 762 1334

  Riaditeľ (aj archeológ)

 • Telefónne číslo: 033 772 2875

  Sekretárka, asistentka riaditeľa, pokladníčka

 • Telefónne číslo: 033 772 2875

  Ekonómka, personalistka a mzdárka

 • Telefónne číslo: 033 772 2508

  Balneohistorik, kurátor balneohistorickej zbierky

 • Telefónne číslo: 033 772 2875

  Historik, kurátor historickej zbierky a zbierky novšej histórie

 • Telefónne číslo: 033 772 2875

  Kurátorka etnologickej zbierky a knihovníčka odbornej knižnice múzea

 • Telefónne číslo: 033 772 2508

  Dokumentátor, odborný archív múzea a kurátor prírodovednej zbierky

 • Telefónne číslo: 033 772 2508

  fotografka, fotoarchív

 • Telefónne číslo: 033 772 2875

  Bezpečnostný technik, správca budov, údržba, výstavný technik

 • Telefónne číslo: 033 772 2875

  Lektorka v hlavnej expozícii Balneologického múzea a kultúrno-výchovný pracovník

 • Telefónne číslo: 033 762 3272

  lektorka v expozícii Pamätná izba Ivana Krasku

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné 1€
 • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria