Na predaj - objednávka publikácií

 

Matúš Dulla a kolektív: Slávne kúpele Slovenska

Bežná cena: 25,00 € Naša cena: 25,00 € za kus

+

V publikácii Slávne kúpele Slovenska sú spracované najvýznamnejšie architektonické diela v jednotlivých slovenských kúpeľných lokalitách. Po úvodných kapitolách, ktoré čitateľa do problematiky uvádzajú prostredníctvom histórie architektúry, charakterizujú typy stavieb v kúpeľoch a načrtli aj históriu využívania minerálnych a termálnych prameňov pri liečbe rôznych druhov ochorení nasledujú kapitoly o jednotlivých kúpeľoch. Je tu predstavených 21 kúpeľných miest, resp. kúpeľov. V rámci každej kapitoly je najprv začlenená úvodná stať o histórii a vývoji tej, ktorej kúpeľnej lokality a potom nasledujú heslá predstavujúce jednotlivé významné stavby – hotely, kúpeľné budovy ale i ďalšie stavby, ktoré dotvárali tú, ktorú kúpeľnú lokalitu a sú architektonicky cenné.

Kniha je dielom skúsených autorov a vznikla pod vedením prof. Matúša Dullu, odborníka venujúceho sa dejinám architektúry. Ide o reprezentačnú publikáciu kvalitnú nielen po textovej ale i po grafickej stránke. Obsahuje množstvo fotografií, plánov, kresieb a pod. Odporúčame ju všetkým záujemcom o kúpeľníctvo a kúpele, architektúru a jej dejiny, dejiny umenia či históriu Slovenska.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria