Vydali sme

 

Dvojzväzková publikácia Starý kláštor – výskum gotického kostola v Piešťanoch vydaná Balneologickým múzeom Imricha Wintera…
Alexander Šindelár, kňaz, farár, narodený 23. 2. 1888 v obci Čeklís (dnešné Bernolákovo) od roku…
Kvôli pripomenutiu si zásluh rodiny Winterovcov o rozvoj kúpeľov Piešťany a ich premenu na svetoznáme…
M. Pekarovič – V. Pribišová: Tradičný ľudový odev v Trebaticiach
Strana 1 z 9

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria