A. Rebro: Vzácne a obdivované vody Slovenska

1996
Reprezentačná monografia, určená pre širokú laickú i odbornú verejnosť. Prináša súborný pohľad na bohatstvo minerálnych a termálnych vôd na Slovensku. Prináša fakty z histórie ich využívania a z dejín ich vedeckého skúmania. Obsahuje množstvo fotografií ako aj mapu výskytu minerálnych prameňov na Slovensku.

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami