Adam Trajan Benešovský: „Uzdravujúce Piešťanské kúpele“ / „Saluberrimae Pistiniensis Thermae“ / Die sehr heilsamen Thermen von Piestany

Vydané v roku 2016

Preklad známeho oslavného diela o piešťanských kúpeľov z roku 1642 z pera spisovateľa a protestantského kňaza, pôsobiaceho v neďalekých Drahovciach.

Publikácia obsahuje latinský originál, slovenský a nemecký preklad básne, slovo o autorovi a vysvetlivky v slovenskom a nemeckom jazyku. Preložili A. Rebro a Dr. Hans J. Bäumerich.

Vydané v roku 2016 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

72 strán, 22 obrázkov, formát A5 / cena 7,- €

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami