Adam Trajan Benešovský: Uzdravujúce Piešťanské kúpele

Z latinského originálu Saluberrimae Pistiniensis Thermae z roku 1642 preložil A. Rebro, 1979
Preklad známeho oslavného diela o piešťanských kúpeľov z roku 1642 z pera spisovateľa a protestantského kňaza, pôsobiaceho v neďalekých Drahovciach. Okrem literárnej hodnoty má aj hodnotu historickú a ponúka obraz na kúpele v Piešťanoch v 1. pol. 17. storočia. Publikácia obsahuje slovenský preklad i latinský originálny text.

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami