Akvizícia súboru zbierkových predmetov do zbierok múzea

Fond na podporu umenia v roku 2017 poskytol Balneologickému múzeu Imricha Wintera finančný príspevok na zakúpenie súboru predmetov do etnografickej a historickej zbierky múzea.

Do kolekcie sakrálneho umenia sme vďaka tejto podpore získali drevenú polychromovanú plastiku Madona s dieťaťom. Ide o plastiku – dielo ľudového sakrálneho rezbárstva v čase končiaceho sa baroka a počínajúceho klasicizmu. Dielo je datované do druhej polovice 18. storočia kedy vrcholí rekatolizačné hnutie vrátane podporovanej mariánskej ikonografie. Panna Mária je v bielom rúchu s modrým plášťom zopnutým pod poprsím, ktorý pokračuje až na zátylok. Na hlave má typickú korunku Kráľovnej nebies. Plastika pochádza zo západného Slovenska.

Získali sme aj súbor predmetov z obuvníckej dielne piešťanského obuvníka Michala Gaboviča (1904 – 1978). Po vyučení v roku 1920 pracoval v obuvníckej dielni svojho strýka Štefana Gaboviča a potom u Alexandra Belányiho. Neskôr pracoval u obuvníka Rudolfa Schultza v Piešťanoch, potom v Budapešti a v Prahe. V roku 1937 sa osamostatnil a založil si v Piešťanoch vlastnú dielňu. V etnografickej zbierke múzea už bol súbor artefaktov – nástrojov, polotovarov i výrobkov z obuvníckej dielne M. Gaboviča. Zakúpený súbor tvorili veľmi zaujímavé predmety – šijací obuvnícky stroj značky Singer, typ 29 K; a mnohé ďalšie. Zakúpenie týchto predmetov do zbierok múzea významne doplnilo už existujúce tematické súbory v zbierkových fondoch etnografie a histórie.

Získanie – Akvizíciu súboru zbierkových predmetov do zbierok múzea z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.