Andrej Bolerázsky: Maharadžovia v Piešťanoch – Maharajahs at Piešťany

(druhé doplnené a prepracované vydanie), 2011
Autor v tejto publikácii približuje krátke, ale zato významné obdobie v histórii piešťanských kúpeľov v 30. rokoch 20. stor., nazývané aj zlatým obdobím piešťanských kúpeľov. V knihe sú podrobne popísané návštevy indických maharadžov v Piešťanoch, ktoré vo svojej dobe vzbudzovali nevídaný záujem a rozruch a preslávili Piešťany po celej Európe. Tieto návštevy ešte dlho ostávali v povedomí Piešťancov. Kniha však popisuje nielen samotné návštevy, ale prináša aj informácie o jednotlivých maharadžoch, i o tom, ako oni vnímali pobyt v Piešťanoch a v okolí. Publikácia je doplnená množstvom unikátnych čiernobielych i farebných fotografií. Vydaná je v slovensko – anglickej verzii, 108 ČB a 20 farebných obrázkov.

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami