BALNEOLOGICKÝ SPRAVODAJCA 1991

Illášová Ľ-Klčo M. Skameneliny z Prašníka s.3-5
Klčo M., Ožďáni O. Sídliskový objekt maďarovskej kultúry vo Vrbovom s.6-26
Klčo M., Krupa V. Chladné zbrane zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch s.27-35
Bača R. Toponymia okolia Piešťan z hľadiska archeologického s.36-56
Horváth G. Balneomedicína v slovenských kúpeľoch v 18. Storočí s.57-65
Melioris L. História využívania minerálnych a termálnych vôd Levickej žriedelnej línie s.66-76
Palkovič K. Ján Hollý o Piešťanoch a ich okolí s.77-82
Škodáček P. Piešťany z aspektu profesora Prochásku z Viedne roku 1818 s.83-86
Šmondrk J. Hospodársky rozvoj Vojenského kúpeľného ústavu v Piešťanoch do roku 1918 s.87-90
Kaňuščák P. Tridsať rokov ornitologických výskumov na piešťanskej Sĺňave s.91-101
Gregorička Š. Tenisová storočnica v Piešťanoch s.102-110
Bača R., Krupa V. Bibliografia článkov týkajúcich sa múzea v Piešťanoch z časopisov a novín za obdobie rokov 1925-1938 s.111-117
Krupa V. I. zjazd slovenských historikov s.118
Bača R. K životnému jubileu Dr. Alexandra Ruttkaya, DRSc. s.119-120
Gregorička Š. Jubileá bez osláv s.121-126
Hovorka J. Spomienka na Štefana Podolského s.127
Hovorka J. Národné púte na archeologickej lokalite Ducové-Kostolec s.128
  Adresár

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami