Balneologický spravodajca 1993 – 1994

Krupa V. Balneologické múzeum v rokoch 1993 a 1994 s.3-4
Rebro A. Geologické, hydrogeologické a paleontologické poznatky a názory Leonarda da Vinci s.5-12
Churý S. Kúpele v Podtatranskej župe (1928-1928) v zrkadle archívneho materiálu s.13-24
Pekárová M. Ľudovít Winter a jeho pamätný spis s.25-40
Škodáček P. Lutatio cum luto v Piešťanoch s.41-47
Rebro A. Zástoj termálnych vôd v histórii mesta Piešťany s.48-54
Bošmanský K. Reumatici v modernom výskumnom zariadení s.54-57
Kopáčiková J. Kúpeľná architektúra v Piešťanoch z rokov 1822-1916 s.58-85
Mrňa Ľ. Zamerenie 22 stavebných objektov v roku 1890 s.86-92
Krupa V. 100 rokov budovy kúpeľnej dvorany – Kursalónu v Piešťanoch s.93-99
Lukačka J. Piešťany v stredoveku s.100-109
Bakošová Z. Sídliskový vývoj Piešťan 13. -17. storočie s.110-120
Bača R., Hovorka J. Historické názvy ulíc mesta Piešťany s.121-127
Klčo M. Pečate Piešťan (16.-19. storočie) s.128-134
Vlasák J. Piešťany a rehoľný život s.135-138
Klčo M., Krupa V. Chladné zbrane zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch s.139-147
Illášová Ľ. Analýza kamenných základov sakrálnej stavby v Piešťanoch s.148-151
Bača R. Moravany nad Váhom pod panstvom grófskeho rodu Zedtwitz s.152-161
Holicová V. Charakteristické prejavy ľudovej kultúry v okolí Piešťan s.162-177
Kováčová G. Ľudový odev v zbierke etnografie Balneologického múzea s.178-201
Kováčová G. Keramika – jej rozdelenie a výroba v hrnčiarskych dielňach v okolí Piešťan s.202-207
Staššíková-Štukovská D. Nálezy ranouhorských mincí na pohrebisku v Borovciach s.208-213
Hunka J. Katalóg ranouhorských mincí z pohrebiska v Borovciach s.214-217
Hunka J., Klčo M. Nové mince z nálezu mincí v Krakovanoch s.218-221
Hunka J.,Novosedlík P. Zaujímavé nálezy mincí z Hlohovca s.222-230
Kaňuščák P., Víťaz V. Hniezdenia havrana čierneho (Corvus frugileus) v širšom okolí Piešťan a údaje o nezvyčajnom hniezdení v Novom Meste nad Váhom s.231-240
Gregorička Š. Šesťdesiat rokov plávania a vodného póla v Piešťanoch s.241-250
Chmelár Ľ. Slovenská ikonografia -patronáty a atribúty v posvätnom umení II. s.251-267
Šmondrk J. Vojenský kúpeľný ústav v Piešťanoch 130-ročný s.268-273
Bošmanký K. K životnému jubileu MUDr. Tibora Urbánka, CSc. s.274-275
Bošmanký K. Primár MUDr. František Vlček, CSc.70-ročný s.276-277
Urbánek T. Za primárom MUDr. Pavlom Škodáčkom s.278-279
Urbánek T. Spomienka na MUDr. Štefana Kollára s.280-282

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami