Balneologický spravodajca 1995

Krupa V. Balneologické múzeum v roku 1995 s.5-6
Pekárová M. Pamätný spis Ľudovíta Wintera s.7-31
Churý S. Zaujímavosti a drobnosti o kúpeľoch vo fondoch Štátneho oblastného archívu v Bytči s.32-50
Churý S. Naše kúpele v zrkadle niektorých slovenských periodík z rokov 1940-1944 s.51-63
Rebro A. Poetická oslava minerálneho prameňa vo Svätom Jure s.64-68
Žilák J. Kúpele v Hajnáčke s.69-77
Bača R. K významu rieky Váh od praveku po súčasnosť s.78-90
Bakošová Z. Využitie novovekých písomných prameňov k starším dejinám obce Banka s.91-95
Bakošová Z. Červenokamenská línia Pálfiovcov a Piešťany s.96-100
Klčo M., Krupa V. Stredoveké napínacie zariadenie na kušu – hever – zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch s.101-107
Klčo M., Krupa V. Pečatidlá – typáriá zo zbierok Balneologického múzea s.108-118
Kováčová G. Modrotlačiarska dielňa vo Vrbovom s.119-134
Thurzo M. Antropologický posudok na kostrové pozostatky z lokality Prašník (okr. Trnava), poloha Tlstá hora (Babylon) s.146-153
Illášová Ľ. Anaýza kameňov zo základov kostolnej lode v polohe Starý kláštor v Piešťanoch s.154-157
Kolníková E. Archívny nález rímskej mince z Piešťan ( Rímske mince na strednom Považí) s.158-169
Hunka J. Nové nálezy mincí z okolia Piešťan s.170-172
Hunka J., Klčo M. Ďalšie mince z krakovianskeho nálezu s.173-176
Klčo M. Zisťovací archeologický prieskum v polohe Marhát v Moravanoch nad Váhom
Kaňuščák P. Faunisticko-ekologický prehľad vtáctva na rybníku pri Kapinciach s.177-214
Chmelár Ľ. Slovenská ikonografia. Patronáty a atribúty v posvätnom umení s.215-233
Hunka J. Nové príspevky z regionálnej tlače s.234-235
Bošmanský K. MUDr. Viliam Švec, CSc. sedemdesiatnikom s.236-237
Bošmanský K. K nedožitým sedemdesiatinám Ing. Jána Šípoša s.238-239
Urbánek T. Prof. MUDr. Vratislav Kučera, prvý český lekár v Piešťanoch s.240-241
Krupa V. Za profesorom Jánom Mulíkom s.242
Krupa V. Za Dr. Elemírom Čelkom s.243
Pekárová M. VI. Balneohistorická konferencia v Turčianskych Tepliciach
Kopáčiková J. Medzinárodné maliarske sympózium v Moravanoch

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami