Balneologický spravodajca 1996

Krupa, V. Balneologické múzeum v roku 1996 s. 5
Pekárová, M. Pamätný spis Ľudovíta Wintera s. 7
Churý, S. Zdravotníctvo, kúpele a príroda v kronike Imricha Madočániho z Liptova s. 32
Babičová, K Trenčianske Teplice na prelome 18. a 19. storočia a regulačný plán prestavby

z roku 1826

s. 40
Hábl, V. Štefan Ilešházi a plán prestavby Trenčianskych Teplíc s. 50
Churý, S. Slovenské kúpele v roku 1910 z pohľadu Dr. Vavra Šrobára s. 56
Falisová, A. Príprava a účasť Československa na balneologickom kongrese v Monaku

roku 1920

s. 61
Heřmanová, D. Významné osobnosti slovenskej balneológie po roku 1945 s. 68
Pavlíková, Ľ. Prínos turčianskych olejkárov v rozvoji ľudového liečiteľstva na Slovensku s. 75
Žigo, P. Motivačné činitele niektorých turčianskych miestnych názvov s. 81
Bača, R. Piešťany za éry Erdödyovcov s. 89
Bosák, Ľ. Forgáčovská fundácia za Révaiovcov vo Vrbovom z roku 1736 s. 96
Klčo, M., Krupa, V. Ochranná zbroj zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch s. 111
Klčo, M., Krupa, V. Nález žiarového hrobu lužickej kultúry z Krakovian s. 123
Klčo, M. Nálezy mincí z okolia Piešťan s. 128
Hunka, J., Bača, R. Prvý poklad mincí z Horných Orešian (okr. Trnava) s. 131
Kováčová, G. Príspevok k dejinám obuvníctva v Piešťanoch s. 140
Holicová, V. Úprava a pokrytie hlavy žien v okolí Piešťan s. 151
Illášová, Ľ. Malofauna v zbierkovom fonde Balneologického múzea v Piešťanoch s. 178
Kaňuščák, P. Zimovanie králička ohnivohlavého (Regulus Ignicapillus) v okolí Piešťan s. 182
Kaňuščák, P.,

Víťaz, V.

Hniezdenia krkavca čierneho (Corvus Corax) na elektrickom stožiari s. 186
Kubica, M. Spomienky k stému výročiu maturity Ivana Krasku v Brašove s. 192
Chmelár, Ľ., Slovenská ikonografia, patronáty a atribúty v posvätnom umení s. 205
Bača, R. Bibliografia spravodajcov Balneologického múzea v Piešťanoch s. 240
Bošmanský, K.,

Rovenský, J.

Medzinárodný reumatologický kongres v Piešťanoch s. 257
Kopáčiková, J. 29. Medzinárodné maliarske sympózium s. 260
Šmondrk, J. Nová balneoterapia Vojenského kúpeľného ústavu v Piešťanoch s. 262

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami