Balneologický spravodajca 1998

Krupa, V. Balneologické múzeum v roku 1998 s. 5
Pekárová, M. Stručný sprievodca po Piešťanoch a okolí s. 7
Šmondrk, J. Z histórie Vojenského kúpeľného ústavu Číž (90 rokov od založenia) s. 32
Churý, S. Zabudnuté Kúpele Železnô v Nízkych Tatrách s. 42
Churý, S. Drobničky zo slovenských kúpeľov s. 65
Krupa, V. Balneologické múzeum v Piešťanoch – špecializované múzeum dejín

kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku (65 rokov sprístupnenia

expozície 29. júna 1933)

s. 71
Bača, R., Krupa, V. Záchranný výskum žiarového pohrebiska lužickej kultúry v obci Banke,

okres Piešťany

s. 85
Klčo, M., Krupa, V. Hromadný nález keramiky v obilnej jame vo Vrbovom s. 106
Žbirková, M. Tematínsky hrad a panstvo s. 122
Galbavá, M. Osídlenie a hospodársky vývoj považskej časti čachtického panstva

do konca 16. storočia

s. 132
Klčo, M. Krypta v rímskokatolíckom Kostole Najsvätejšej Trojice v Chtelnici s. 153
Bača, R., Kováčová, G. Piešťany v rokoch I. svetovej vojny s. 164
Murín, A. 50 rokov Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch s. 184
Bača R., Kováčová, G. Stručný vývoj včelárstva od jeho počiatkov s. 207
Chmelár, Ľ. Slovenská ikonografia, patronáty a atribúty v posvätnom umení s. 246
Kaňuščák, P. Výskyt labute spevavej ( Cygnus Cygnus) na piešťanskej Sĺňave s. 260
Pekárová, M. Kúpele Františka Jozefa – skvost medzi kúpeľnými budovami

z konca 19. storočia

s. 265
Krupa, V. Ján Gašpar – ľudový umelec z Ducového s. 268
Bošmanský, K.

Rovenský, J.

K životnému jubileu Doc. MUDr. Tibora Urbánka, CSc.  
Schulz, A. Spomienka na starého otca Ľudovíta Wintera s. 274
Vereš, P. Moje spomienky na otca MUDr. Pavla Vereša 1878 – 1958 s. 276
Gallová, J. 31. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia

v Moravanoch nad Váhom

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami