Balneologický spravodajca 1999 – 2000

Krupa, V. Balneologické múzeum v roku 1999 – 2000 s. 5
Pekárová, M. Ľudovít Winter a jeho rozlúčka s Piešťanmi s. 9
Urbánek, T. Kúpeľní lekári v Piešťanoch – pohľad do histórie s. 25
Karlíková, J. Kúpele Trenčianske Teplice na starých fotografiách a pohľadniciach

koniec 19. storočia – 40-te roky 20. storočia )

s. 62
Pavúk, M. Historiografické záznamy o kúpeľoch vo Vyhniach do konca 18. storočia s. 75
Weinbergerová, M. Propagačný materiál k dejinám niektorých kúpeľov na Slovensku s. 87
Pekárová, M. Piešťanské kúpeľné plagáty zo zbierok Balneologického múzea s. 95
Pekárová, M. Makety liečebných domov v Balneologickom múzeu v Piešťanoch s. 102
Rebro, A. Dvestopäťdesiate výročie smrti Mateja Bela s. 108
Klčo, M. Hrob z 9. storočia vo Vrbovom (okr. Piešťany) s. 116
Šefčáková, A. Antropologická analýza hrobu z 9. storočia vo Vrbovom, okr. Piešťany s. 122
Krupa, V. Svadba v Káne galilejskej s. 129
Žbirková, M. Urbár Tematínskeho panstva z roku 1636, II. s. 137
Bosák, Ľ. Barón Alexej Révai a jeho dielo s. 148
Hunka, J., Klčo, M. Súbor mincí zo začiatku 17. storočia zo Šterús s. 161
Kováčová, G. Národopisné slávnosti v Piešťanoch s. 173
Kováčová, G. Svätý Ján Nepomucký v zbierkach Balneologického múzea s. 178
Krupa, V. Letecký deň v Piešťanoch s. 186
Bursa, S. Zánik pohotovostnej letky s. 192
Bača, R. Hlinkova slovenská ľudová strana v Piešťanoch v rokoch 1939 – 1945 s. 212
Churý, S. Ochrana prírodných pamiatok v minulosti v zrkadle archívneho materiálu s. 232
Kaňuščák, P. Ťah, hniezdenie a zimovanie sliepočky zelenonohej (Gallinula Chloropus L.,

1758) v širšom okolí Piešťan

s. 243
Kováčová, G. Jubileum pani Vilmy Flosníkovej s. 252
Pekárová, M. Prezentácia knihy Kúpele Piešťany v pamätiach Ľudovíta Wintera s. 254
Krupa, V. Sakrálne umenie – nová expozícia Balneologického múzea s. 257
Gallová, J. 32. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch nad Váhom s. 259
Gallová, J. 33. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch nad Váhom s. 262

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami