Balneologický spravodajca 2001 – 2002

Krupa, V. Správa o činnosti Balneologického múzea v Piešťanoch za roky 2001 a 2002 s. 5
Pekárová, M. Hudobné podujatia v Piešťanoch v minulosti s. 10
Pekárová, M. Hotel Thermia Palace a kúpele Irma a ich vyobrazenie na zbierkových

predmetoch v Balneologickom múzeu

s. 17
Krupa, V. Jubileum hotela Thermia Palace a kúpeľov Irma (1912 – 2002) s. 20
Junas, K. Reforma verejnej správy na Slovensku v roku 1940 a jej dopad

na okres Piešťany

s. 27
Pavúk, M. Zaniknuté kúpele vo Vyhniach v dobových pohľadniciach s. 35
Pavúk, M. Dôležité pramene termálnej, liečivej a studenej vody vo Vyhniach s. 89
Churý, S. Lekárne a lieky z prírody v svetle archívneho materiálu s. 98
Bolerázsky, A. Spolkové zástavy v zbierkach Balneologického múzea s. 102
Kvetanová, G. Napoleonské kúpele v Piešťanoch vo svetle poznatkov zo stavebno-

historického výskumu

s. 133
Staššíková-Štukovská, D.,

Marková, K.

Záchranný výskum na opevnenom sídlisku vo Veselom s. 145
Staššíková-Štukovská, D. Prínos pohrebiska v Borovciach k výskumu raného stredoveku s. 150
Illášová Ľ., Miklíková, Z. Zvyšky mäkkýšov z archeologických lokalít Veselé a Borovce s. 158
Staššíková-Štukovská, D. Polykultúrne archeologické nálezisko v Dubovanoch s. 165
Klčo, M., Krupa, V. Stredoveké nálezy z Lančára, okres Piešťany (Kachlice s motívom

sv. Martina)

s. 176
Klčo, M. Ranostredoveká ostroha z Moravian nad Váhom s. 188
Klčo, M. Nové nálezy militárií z Drahoviec s. 194
Hunka, J., Novosedlík, P. Depot mincí z 19. storočia z Hlohovce -sv. Petra s. 200
Novosedlík, P. Nález rímskej mince v Koplotovciach (okr. Hlohovec) s. 230
Churý, S. Zaujímavosti o prírode a o poľovačke v Liptove v zrkadle archívneho

materiálu

s. 232
Bolerázsky, A. Turistický sprievodca po Piešťanskom okolí od Jána Makoňa

z roku 1944

s. 236
Kaňuščák, P. Výskyt a hniezdenie slávika krovinového (Luscinia Megarhynchos)

v širšom okolí Piešťan

s. 243
Pekárová, M. Stručný pohľad na kúpele Dudunce s. 250
Gallová, J. Symbolický návrat akademického maliara Ctibora Krčmára do Piešťan s. 252
Gallová, J. 34. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch

nad Váhom

s. 255
Gallová, J. 35. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch

nad Váhom

s. 257
Bošmanský, K. Siťajove predvianočné reumatologické semináre s. 260
Ferianec, B. Zostrelený kanadský pilot po tretí raz na Slovensku s. 264

 

 

Krupa, V. Za pani Klárikou Pinkasovou s. 267
Klčo, M. Bibliografia vlastivednej literatúry okresu Piešťany za roky 1989         s. 268

– 2002

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami