Bolerázsky A.: Gen. Milan Rastislav Štefánik a štefánikovská tradícia v Balneologickom múzeu v Piešťanoch

2009
Vydalo Balneologické múzeum v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom v roku 2009. Publikácia bola vydaná k 90. výročiu tragickej smrti gen. M. R. Štefánika. Prvá časť publikácie opisuje život M. R. Štefánika až po jeho tragický skon 4. mája 1919. V druhej časti publikácia približuje štefánikovskú tradíciu nielen v múzeu ale aj v samotných Piešťanoch (stavebné pamiatky, letecký pluk, škola a i. nesúce v minulosti, resp. čiastočne aj v prítomnosti jeho meno). Značná časť je venovaná Štefánikovej pozostalosti, získanej pre múzeum od jeho príbuzných a vystavenej prvý krát už v roku 1933. Publikácia obsahuje 22 čiernobielych a vo farebnej prílohe 15 farebných fotografií pochádzajúcich zo zbierky Balneologického múzea, medzi nimi aj unikátnu poslednú fotografiu živého gen. M. R. Štefánika na letisku Campoformido, zhotovenú krátko pred odletom 4. mája 1919.

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami