Daj víle meno

V rámci múzejno-vzdelávacieho projektu „Život pri rieke“ prebieha aj súťaž „Daj víle meno“, cieľom ktorej je nájsť čo najvýstižnejšie meno pre vílu – logo projektu.

Víťazmi súťaže za rok 2017 sa stali:

Max Seitler a Viki Minarovská za návrh „Váhulka“
Ninka Džambazovič za návrh „Žbluňka panna“
Lujza Seitlerová za návrh „Váhuška“
Víťazi boli ocenení soškami Moravianskej venuše. Víťazom gratulujeme.

Súťaž pokračuje. Ďalšie víťazné návrhy budú vybraté v máji roku 2018 pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí.