Daj víle meno

V rámci múzejno-vzdelávacieho projektu „Život pri rieke“ prebieha aj súťaž „Daj víle meno“, cieľom ktorej je nájsť čo najvýstižnejšie meno pre vílu – logo projektu.

Víťazmi súťaže za rok 2017 sa stali:

  • Max Seitler a Viki Minarovská za návrh „Váhulka“
  • Ninka Džambazovič za návrh „Žbluňka panna“
  • Lujza Seitlerová za návrh „Váhuška“

Víťazi boli ocenení soškami Moravianskej venuše. Víťazom gratulujeme.

Súťaž pokračuje. Ďalšie víťazné návrhy budú vybraté v máji roku 2018 pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí.