Etnografická expozícia

Predmety národopisného charakteru boli už v počiatkoch založenia múzea profilujúce a tvorili jeden zo základných pilierov muzeálnych zbierok. Svedčí o tom aj fakt, že už v roku 1928 bola zásluhou bratov Ľudovíta a Imricha Winterovcov v budove Kúpeľnej dvorany sprístupnená menšia expozícia nazvaná Etnografické múzeum. Aj po oficiálnom otvorení piešťanského múzea záujem o zberateľstvo etnografického materiálu neutíchal. Významnú odbornú a metodickú pomoc v tejto oblasti v čase založenia múzea poskytol renomovaný český etnograf a folklorista Antonín Václavík.

Expozícia v súčasnej dobe poskytuje prehľad ľudovej tvorivosti, estetického cítenia, zvykov a obyčajov ľudu osobitne piešťanského regiónu v minulosti, zhmotneného pomocou výberu exponátov v niekoľkých tematických okruhoch.

K bezpochyby najatraktívnejším exponátom patrí autentický trojpriestorový maloroľnícky dom z prelomu 19. a 20. storočia. Vstupná miestnosť je čiastočne predelená, jej zadnú časť tvorí tzv. čierna kuchyňa s otvoreným komínom. Najväčšiu miestnosť v dome tvorí izba – zariadená tradičným mobiliárom – stôl umiestnený diagonálne s pecou, lavica a stoličky, posteľ, kolíska, truhlice a skriňa. V izbe nechýbajú ani na skle maľované obrazy so sakrálnou tematikou. Vstup do usadlosti je lemovaný súsekmi na uskladnenie obilia, múky či strukovín. Návštevníka určite zaujme aj netradičný figurálny úľ v podobe muža v tradičnom odeve.

Predstavu o ľudovom umení ponúkajú podmaľby na skle a polychrómované drevorezby so sakrálnou tematikou, predovšetkým madony a piety. Mimoriadne cenná je pieta z okolia Piešťan, ktorá prekračuje rámec komorne ladených ľudových plastík a je vzdialenou a osobito poňatou ozvenou starej gotickej predlohy. Obdiv si určite zaslúži i betlehem inšpirovaný pastierskym prostredím.

Remeselná zručnosť hrnčiarov je doložená bohatou kolekciou tvarovo i druhovo rôznorodej maľovanej, glazovanej i neglazovanej keramiky.

Vo veľkej miere sú tu zastúpené aj ľudové textílie – najmä piešťanský a krakoviansky tradičný ľudový odev, odevné súčiastky, výšivky a tkaniny typické pre región. Časť expozície tradičného odevu je doplnená predmetmi dennej potreby, pracovnými nástrojmi i predmetmi, ktoré boli súčasťou obradového folklóru.

Významný piešťanský zberateľ Kornel Duffek (1938 – 2018) vytvoril pozoruhodnú zbierku sakrálnych plastík. Tvoria ju diela neznámych ale profesionálnych rezbárov či rezbárskych dielní, početne v nej prevládajú plastiky neznámych ľudových rezbárov. V zbierke vystavenej v národopisnej časti hlavnej expozície sú početnejšie plastiky svätého Jána Nepomuckého, obľúbeného svätého v 18. a 19. storočí. V zbierke sú zastúpené i plastiky Panny Márie v podobách Panny Márie Bolestnej, Lurdskej a Immaculaty. Veľkú časť zbierky tvoria plastiky spojené s hlavnými okamihmi života Ježiša Krista. Častým motívom je Madona s dieťaťom. Ľudoví rezbári ich vytvárali podľa plastík v kostoloch významných  pútnických miest. Motív Panny Márie s mŕtvym Kristom v náručí – motív Piety je zastúpený variáciami šaštínskej piety, piety topoľčianskeho typu a doplnené sú aj unikátnou pietou z Holíča zo starších zbierok múzea. Víťazstvo Krista nad smrťou – Kristovo zmŕtvychvstanie symbolizujú sošky Krista s pravou rukou v žehnajúcom geste a s typickými atribútmi. Súbor uzatvárajú betlehemské figúrky. Ľudové plastiky sú prejavom viery a umeleckého cítenia ľudových tvorcov. Cennú kolekciu ľudových sakrálnych plastík, ktorú vytvoril K. Duffek máte možnosť obdivovať na tomto mieste vďaka veľkorysému daru jeho manželky Sylvie a jeho dcér. Patrí im za to naša vďaka.

V expozícii je vystavených i viacero výtvarných diel s etnografickou tematikou od autorov, ktorí žili a tvorili v Piešťanoch. K známejším nesporne patrí Aurel Kajlich. Kolekcia obrazov kňaza a akademického maliara Alexandra Buznu je vydareným umeleckým vyobrazením tradičného spôsobu odievania a sviatočného života v Piešťanoch z prelomu 19. a 20. storočia.

Otvorené

Kúpeľná dvorana

Utorok až Nedeľa
9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Vila dr. Lisku

Pondelok až Piatok
8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
Nedeľa
13:00 - 17:00

Pamätná izba Ivana Krasku

Utorok až Piatok
10:00 - 15:00
Sobota
13:00 - 18:00

Vstupné

Dospelí: 2,- €
Deti, dôchodcovia: 1,- €
Študenti: 1,- €
Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami

Podporujú nás

Mohlo by vás zaujímať

Dalšie expozície