Expozícia prírodných vied

V geologickej časti expozície sú spracované najvýznamnejšie lokality skamenelín zo širšieho okolia mesta.

Paleontologické lokality sú reprezentované Chtelnicou, kde sa nachádza významné nálezisko druhohornej spodnojurskej fauny. Z lokality bolo opísaných množstvo druhov amonitov, ulitníkov, lastúrnikov, ramenonožcov, dierkavcov, skamenené drevo ihličnatých stromov, schránky červov, žraločích zubov a koraly. Objemom nálezov sa toto nálezisko radí medzi najbohatšie spodnoliasové v Karpatoch, a tým aj v celej strednej Európe.

Ďalšou dôležitou lokalitou je Prašník. Pri západnom okraji obce sú odkryté vrstvy senónskych piesčitých vápencov. Pri ich výskume v roku 2013 bola objavená bohatá fosílna fauna ulitníkov, lastúrnikov a aj stavovcov. Zaujímavosťou je prítomnosť druhohornej flóry, ktorej nálezy sú vzácne v rámci celého územia SR.

Ďalší zaujímavý geomorfologický celok je Rádiový vrch (Červená veža). Vrch pútal na seba pozornosť obyvateľstva už od dávnych čias, najmä vďaka pestrému sfarbeniu geologických vrstiev a dominantnej polohe. Tieto pestro sfarbené vrstvy (Banka vrstvy) obsahujú bohatú fosílnu flóru z obdobia neogénu. Významná je aj kolekcia pleistocénnych cicavcov.

Najvýznamnejším exponátom je lebka mamuta nájdená v tehelni v Borovciach.

Vystavené kostrové pozostatky zahŕňajú ukážky zubov a kostí mamutov, fragment lebky nosorožca srstnatého, parohy jeleňa a soba, stoličku deinotéria nájdené v okolí Piešťan.

Súčasťou prírodovednej expozície je aj botanická časť, v ktorej má návštevník možnosť oboznámiť sa s osobnosťou významného botanika prof. Karla Domina. Je doplnená o vybrané druhy vyšších húb a vyšších rastlín z okolia Piešťan.

V zoologickej časti si môže návštevník prezrieť biologické preparáty lastúrnikov, vodných a suchozemských ulitníkov, denných a nočných motýľov, vážok a chrobákov.

V roku 2016 bola s finančnou Podporou Fondu na podporu umenia poskytnutou z verejných zdrojov inštalovaná úplne nová prírodovedná expozícia. V rámci nej bol zhotovený súbor nových pultových vitrín s vlastným osvetlením. Prezentované sú v nej zbierkové predmety geológie, paleontológie, sedimentológie a vybrané zbierkové predmety z fondov živej prírody (článkonožce). Expozíciu dopĺňajú veľkoplošné postery.

Zaujímavosti

  • Najväčším exponátom paleontologickej expozície je lebka mamuta nájdená v tehelni v Borovciach.
  • Najrozsiahlejšia je kolekcia fosílií z lokality Prašník, ktorá obsahuje viac ako 10 000 vzoriek.
  • Najväčší zub na svete druhu Deinotherium proavum, bol nájdený pri stavbe hydrocentrály v Maduniciach.
  • Najväčším exponátom zoologickej expozície je preparát sumca veľkého.

Otvorené

Kúpeľná dvorana

Utorok až Nedeľa
9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Vila dr. Lisku

Pondelok až Piatok
8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
Nedeľa
13:00 - 17:00

Pamätná izba Ivana Krasku

Utorok až Piatok
10:00 - 15:00
Sobota
13:00 - 18:00

Vstupné

Dospelí: 2,- €
Deti, dôchodcovia: 1,- €
Študenti: 1,- €
Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami

Podporujú nás

Mohlo by vás zaujímať

Dalšie expozície