Sakrálne umenie – BALADA V DREVE ZO ZBIERKY KORNELA DUFFEKA

Významný zberateľ Kornel Duffek vytvoril pozoruhodnú zbierku sakrálnych plastík. Je to len jeden aspekt bohatej zberateľskej činnosti tohto piešťanského zberateľa.

V expozícii vo Vile dr. Lisku je vystavený súbor diel vytvorených profesionálnymi tvorcami. Objavujú sa tu i prvky, rezbárske detaily či spracovanie charakteristické pre diela ľudových rezbárov s uchopením témy a jej spracovaním typickým pre profesionálnych rezbárov či dielní. Tematicky sú tu zastúpené diela znázorňujúce smrť Ježiša Krista (Ukrižovanie) a utrpenie Panny Márie (plastiky Piety) a napokon jeho víťazstvo nad smrťou (Zmŕtvychvstanie Krista). Jemná drobná plastika stvárňuje veľmi neobvyklý motív Kristus v náručí anjela na Olivovej hore. Zo svätcov sú vo vystavovanom súbor zastúpení sv. Peter a sv. Pavol, sv. Ján Nepomucký a sv. Ján Krstiteľ. Drobná plastika označovaná ako Orant znázorňuje sv. Ignáca z Loyoly alebo iného menej často sa vyskytujúceho sa svätca. Svätý s kráľovskou korunou, symbolom moci a postavenia, je zrejme sv. Imrich. Vyznačuje sa jemnou a dokonale vyváženou rezbou. Od rovnakého tvorcu môže pochádzať neznáma svätica, ktorej presné určenie komplikujú chýbajúce atribúty. Tri menšie plastiky predstavujú sv. Annu, Pannu Máriu a sv. Jána Evanjelistu. Expozíciu dopĺňajú diela z historickej a etnografickej zbierky múzea. Viacero plastík bolo zreštaurovaných s podporou Fondu na podporu umenia.

Časovo pokrýva prezentovaný súbor umeleckých diel sakrálneho umenia obdobie približne jedného storočia – od druhej polovice, resp. konca 18. do polovice 19. storočia.

Otvorené

Kúpeľná dvorana

Utorok až Nedeľa
9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Vila dr. Lisku

Pondelok až Piatok
8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
Nedeľa
13:00 - 17:00

Pamätná izba Ivana Krasku

Utorok až Piatok
10:00 - 15:00
Sobota
13:00 - 18:00

Vstupné

Dospelí: 2,- €
Deti, dôchodcovia: 1,- €
Študenti: 1,- €
Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami

Podporujú nás

Mohlo by vás zaujímať

Dalšie expozície