J. Hluchová: Objektívom Petra Kolaroviča

(vydané v spolupráci s obcou Veľké Kostoľany), 2007
Kniha podávajúca obraz o živote a tradíciách v obci Veľké Kostoľany v 1. polovici 20. stor. prostredníctvom jedinečných fotografií priekopníka fotografie v obci Veľké Kostoľany , amatérskeho fotografa Petra Kolaroviča. Kniha obsahuje vyše 100 historických fotografií, vybratých z fotografickej pozostalosti (kolekcia negatívov na skle) Petra Kolaroviča, uloženej vo zbierkach Balneologického múzea.

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami