Kniha M. Pekarovič – V. Pribišová: Tradičný ľudový odev v Trebaticiach

Kniha prináša podrobné informácie o tradičnom ľudovom odeve v Trebaticiach, spôsobe jeho nosenia a jednotlivých súčastiach. Samostatná časť je venovaná výzdobe tradičného trebatického odevu a podrobne sú popísané jednotlivé súčasti tradičného ženského a mužského odevu a ich výzdoba, materiály, z ktorých boli zhotovené a vysvetlenia kedy a ako sa jednotlivé súčasti nosili. Textovú časť uzatvára použitá literatúra, slovník nárečových výrazov, ktoré sa vyskytujú v texte a zoznam cirkevných sviatkov a obradov. Vo farebnej obrazovej časti sú fotografie ľudí z Trebatíc oblečených v rôznych typoch odevov. Aby boli oblečení správne a správne upravené jednotlivé súčasti odevu, to ako aj spolupráca na textovej časti, je výsledkom práce folkloristu Milana Pekaroviča. 78 strán, 98 farebných fotografií tvoriacich farebnú obrazovú prílohu / cena 9,- €

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami