Kornel Duffek: Storočie piešťanských infanteristov

Autor publikácie autor Kornel Duffek spracoval históriu piešťanských infanteristov, ktorá nebola doteraz podrobnejšie spracovaná, hoci tvorí zaujímavú kapitolu v dejinách mesta Piešťany. Táto téma ho zaujala v druhej polovici 60. rokov 20. storočia. Vtedy už takmer dve desiatky rokov bolo toto ľudové zamestnanie zaniknuté. Keďže zmienky v dobovej literatúre sú nie veľmi rozsiahle robil výskum aj priamo v teréne – medzi pamätníkmi, ktorých ešte zachytil a ktorí mu poskytli mnohé cenné informácie. Ďalšie informácie k tejto téme mu poskytli staré rytiny, historické fotografie, pohľadnice a suveníry. Kniha vychádza v dvojjazyčnom slovensko – anglickom vydaní, v pevnej väzbe a je aj po grafickej stránke reprezentačne spracovaná, plnofarebná tlač s 50 čierno-bielymi historickými fotografiami a 68 farebnými reprodukciami historických pohľadníc, kolorovaných fotografií a grafík. Publikácia vychádza v spolupráci Balneologického múzea Imricha Wintera, Mesta Piešťany, s podporou spoločnosti Respect Slovakia, Trnavskej vodárenskej spoločnosti a finančnou podporou poskytnutou z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. Kniha môže byť aj pekným reprezentačným darom pre významné návštevy v rámci Slovenska i pre návštevy z cudziny (kniha je súbežne i v angličtine).

102 strán, cena 15,- €

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami