Ľ. Mrňa: Stavebné pamiatky Piešťan – obraz kúpeľného mesta

2005
Publikácia podáva záujemcom prehľad urbanistického vývoja kúpeľného mesta Piešťany od najstarších čias až do súčasnosti. Ťažisko spočíva na dvoch obdobiach a štýloch významných pre architektúru Piešťan – na 19. storočí (klasicizmus, romantizmus, eklekticizmus) a 20. storočí (secesia, funkcionalizmus). Nechýbajú ani veľmi zaujímavé kapitoly, v ktorých sú stavby, ktoré dnes už neexistujú a stavby, ktoré sa nerealizovali (kapitoly „Demolácie“ a „Nepostavené Piešťany“). Text publikácie dopĺňa obrazová časť – fotografie, kresby a plány – spolu 136 a literatúra. V publikácii je aj súhrn v nemeckom jazyku.

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami