Losovanie výhercov – výsledky

Vylosované vstupenky:

008790

007790

005312

Majiteľov vylosovaných vstupeniek prosíme o zaslanie adresy na e-mail : stefanikovokridlo@gmail.com

Pre overenie, vložte do prílohy mailu odfotenú vstupenku. Modely budú zaslané spoločnosťou

EDUARD MODEL ACCESSORIES