Ľubomír Mrňa: STAVITELIA PIEŠŤAN

Kniha o histórii architektonického vývoja Piešťan. Autorom knihy je Ing. arch. Ľubomír Mrňa, ktorý sa nielen venoval vlastnej architektonickej tvorbe, ale aj dejinám architektúry. Je autorom mnohých odborných i populárno-náučných článkov a štúdií. Knižné vydanie mapuje životné osudy a tvorbu už nežijúcich staviteľov a architektov pre Piešťany v období historických i politických zmien od konca 19. do druhej polovice 20. storočia. Podobu Piešťan ovplyvnili najmä secesia, funkcionalizmus a výstavba v období socializmu, ktorý predstavoval z historického hľadiska nedlhé obdobie rokov 1948 – 1989. Dôkazom ich kvality a významu je i skutočnosť, že mnohé z nich sú dnes národnými kultúrnymi pamiatkami. Po úvodných kapitolách nasledujú ťažisková časť publikácie – medailóny 51 architektov a staviteľov. Každý predstavuje samostatnú kapitolu a len výnimočne sú v kapitole začlenené medailóny dvoch architektov či staviteľov. Od medailónu významného maďarského (a pravdaže i uhorského) architekta Ignáca Álpára (1855 – 1928) až po nemenej významného architekta Ferdinanda Milučkého (1929 – 2019) tvorcu jednej z najpôsobivejších piešťanských stavieb – Domu umenia. Po grafickej stránke je publikácia spracovaná reprezentačným spôsobom.

208 strán (vrátane 271 fotografií, kresieb, plánov a dokumentov), pevná väzba, cena 15,-€

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami