M.Klčo M., H.Šípošová: Botanik Karel Domin a jeho herbárová kolekcia Flora Piešťanensis

2010
Kniha sa venuje vzniku herbárovej kolekcie Flora Piešťanensis – Flora Pistyanensis. Kolekcia pochádza z obdobia rokov 1930 – 1933 a uložená je v zbierke Balneologického múzea pod inv. č. P-133. Zakladateľom herbára bol známy botanik a rektor UK v Prahe Prof. Dr. Karel Domin, ktorý o. i. je aj autorom knihy „Piešťanská květena – základy zeměpisného rozšíření rostlin v Piešťanských a Tematínskych kopcích, v nížine Váhu od Beckova ke Kostolanům a v pohoří Inoveckém“ , vydanej v roku 1931. Zberom do Dominovho herbáru prispeli aj Jindřich Suza a Gottfried Keller. Publikácia približuje okrem samotného súpisu herbárovej kolekcie (s latinským, českým a slovenským názvom) aj životopis K. Domina a obšírne sa venuje aj jeho vzťah k Piešťanom a okolnostiam vzniku herbárovej zbierky. Kniha obsahuje 38 čiernobielych a 18 farebných celostranových fotografií.

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami