M. Klčo: Okres Piešťany, stručná história a erby miest a obcí

1999, (2. doplnené vydanie vyšlo v roku 2005)
Kniha približuje históriu miest a obcí piešťanského okresu od najstarších čias do roku 1918 a zameriava sa hlavne na vývoj ich symboliky – pečatí a erbov. Obsahuje kresby a vyobrazenia dobových pečatí a erbov jednotlivých obcí a miest piešťanského okresu. Publikácia určená nielen pre záujemcov o heraldiku ale aj o regionálnu históriu vôbec.
Pútavo napísaná knižka, spracovaná na základe dlhoročnej a bádateľskej činnosti autora v oblasti regionálnej histórie. Je tu spracovaná aj symbolika miest a obcí – pečate a erby, história ich vývoja. Textová časť je doplnená čiernobielymi a farebnými kresbami a obrázkami. Nechýba ani súpis použitej literatúry a prameňov, mapa okresu Piešťany. Vhodná nielen pre záujemcov o heraldiku, ale i históriu, archeológiu a regionálne dejiny.

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami