M. Klčo, V. Krupa: Archeologická bibliografia okresu Piešťany za roky 1992 – 2001

2010
Tento súpis archeologickej bibliografie nadväzuje na predošlú publikáciu, zohľadňuje však nové územnosprávne členenie SR.

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami