M. Klčo, V. Krupa: German graves from Roman times from Krakovany–Stráže

2003
Publikácia a zároveň podrobný katalóg s fotografiami, venovaná jedinečnej zbierke predmetov, nájdených v germánskych kniežacích hrobov z doby rímskej v Strážach (dnes časť Krakovian) pri Piešťanoch v 30. rokoch 20. stor. (anglická jazyková verzia)

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami