M. Klčo, V. Krupa: Katalóg zbraní zo zbierok Balneologického múzea

1994
Kvalitne a prehľadne a vypracovaný katalóg s množstvom fotografií. Zbrane sú rozdelené na tri základné skupiny – chladné, mechanické a palné zbrane, ktoré sú ešte ďalej rozdelené podľa spôsobu užitia. Katalóg obsahuje okrem zbraní používaných v regióne aj zaujímavú skupinu exotických zbraní prevažne z Indie, nachádzajúcich sa v zbierke múzea. Okrem katalógovej časti obsahuje publikácia aj textovú časť, približujúcu charakteristiky zbraní, špecifiká, vývoj a spôsoby používania ako aj okolnosti nálezov zbraní a ich „cestu“ do zbierok múzea, čím je zaujímavá nielen pre ľudí so vzťahom k historickým zbraniam ale i pre záujemcov o regionálnu históriu.

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami