Mapovanie zaniknutých kúpeľných lokalít a zber petrologických vzoriek na území Slovenska

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch sa v roku 2018 úspešne uchádzalo o grant z grantového programu Fondu pre podporu umenia s názvom Mapovanie zaniknutých kúpeľných lokalít a zber petrologických vzoriek na území Slovenska.

Jeho cieľom bolo fotograficky zdokumentovať časť zaniknutých kúpeľných lokalít a zber petrologických vzoriek pre obohatenie zbierkových fondov múzea. V rámci vykonaných ciest a prieskumov boli za týmto účelom zdokumentované nasledujúce lokality: Gánovce, Vyšné Ružbachy, Hybe, Lúčky, Bešeňová, Stankovany-Rojkov, Liptovské Sliače, Železnô (kúpele, lom), Hybe, Jazierce, Vlčia skala, Konská, Poprad-Kvetnica, Tlmače, Levice, Mýtne Ludany – Vápnik, Kalinčiakovo – Kamenec, Dudince, Zalaba a Santovka. Získané vzorky sa priebežne triedili, odborne ošetrili, zdokumentovali a stali trvalou súčasťou muzeálnych zbierok (zaradené do zbierkového fondu Balneológia 1 /B1/). Časť z nich bude vystavená v už existujúcich vitrínach v hlavnej budove múzea (Kúpeľnej dvorane) a v expozícii Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku (vo Vile dr. Lisku) ostatné budú priebežne prezentované na výstavách usporadúvaných múzeom a na prezentačných paneloch. Lokality boli vyberané s ohľadom na vykonané staršie zbery zo 60. – 70. rokov 20. storočia tak, aby sa doplnil zbierkový fond aj o nové oblasti. Prevažnú časť získaných vzoriek tvoria travertíny. Travertíny (sladkovodné pramenné vápence) sa v prírodnom prostredí vyskytujú v rozmanitých formách – od sypkých krehkých až po mohutné pevné formy. Predstavujú karbonátové sedimenty studených alebo teplých minerálnych vôd, viazaných na výstupy po tektonických zlomoch. Vznikali postupne od konca terciéru, v interglaciáloch počas kvartéru až po holocén. Projekt zastrešovali odborní pracovníci Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch Ing. Tomáš Mlynský a Mgr. Martin Kostelník, PhD. Uvedené aktivity prispievajú k dlhodobej činnosti múzea a jeho zamerania.