Marián Koricina: Civilné letisko Piešťany

Kniha Civilné letisko Piešťany je venovaná dejinám ale i nedávnej minulosti letiska. Autor Marián Koricina je dlhoročný zamestnanec. Text publikácie rovnocenne dopĺňa množstvo obrazového materiálu – fotografií, reprodukcií archívnych dokumentov, reklamných materiálov a plánov.

V úvodných častiach sú základné údaje o letisku v Piešťanoch a fakty z dejín letectva vo vzťahu k udalostiam spojeným s letectvom, ktoré sa konali či udiali priamo v Piešťanoch. Nasledujú pasáže venované rozvoju letectva, ktorý je na Slovensku spojený s obdobím I. Československej republiky. V Piešťanoch so zriaďovaním civilnej leteckej dopravy medzi Prahou a Bratislavou. Je tu zhodnotená situácia na letisku po skončení 2. svetovej vojny a postupné obnovovanie civilnej leteckej dopravy. V ďalšej časti je zachytená história letiska v druhej pol. 20. storočia. Autor poskytuje i množstvo cenných informácií o ľuďoch, ktorí pracovali na letisku v rôznych pracovných pozíciách, o postupnom budovaní a modernizovaní vybavenia letiska, o typoch lietadiel, ktoré zabezpečovali dopravu na leteckých linkách a i. Kniha je významná pre dejiny civilného letectva na Slovensku a tiež pre históriu Piešťan.

298 strán

VYPREDANÉ!

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami