Martin Szentiváni: O podivuhodných silách a vlastnostiach vôd

Preklad z latinského originálu De admirandis virtutibus et proprietatibus lacuum z roku 1689, preložil A. Rebro, (vydané v spolupráci s vydavateľstvom Alfa Bratislava), 1981.
V slovenských pomeroch priekopnícke dielo predchádzajúce vývin hydrogeológie u nás na prahu osvietenstva.

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami