N. Duka–Zolyómi: Balneologická bibliografia Slovenska 1850 – 1920

1980
Pomôcka pre bádateľov a záujemcov v oblasti balneológie. Obsahuje bibliografiu článkov, prác, kníh, výtlačkov, brožúr a rôznych tlačí z obdobia rokov 1850 – 1920, zaoberajúcich sa balneológiou Slovenska.

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami