Noc múzeí v Balneologickom múzeu Imricha Wintera

Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch
Vás pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí srdečne pozýva na Celoslovenskú noc múzeí do stálej expozície v budove Kúpeľnej dvorany.

otvorené od 13.00 do 20.00 hodiny

Program:

tvorivé dielne
ukážky krojov (a možnosť aj si kroj vyskúšať)
prezentácia vzdelávacieho programu pre deti a mládež Život pri rieke Váh a kvíz pre malých aj veľkých (realizované s podporou Fondu na podporu umenia)
Ukážky hasičskej techniky a výstroje – Hasičský a záchranný zbor Piešťany – od 15.00 hod. (zmena tohto bodu programu vyhradená)

Prezentácie:

Slávnostná prezentácia muzejno-vzdelávacieho projektu Život pri rieke / Rieka Váh a voda v živote človeka – o 15.00 hod.
Dávne tajomstvá rieky – o 16.00 hod.
Archeologické nálezy z rieky Váh – o 17.00 hod.

Pozývame Vás aj do expozícií a na výstavu do Vily dr.Lisku Štefánikova č. 1, otvorené od 13.00 do 20.00 hodiny

Prehliadka unikátnej výstavy Krása kraslíc (viac ako tisíc kraslíc zdobených najrôznejšími technikami, materiálmi a motívmi) so sprievodným slovom.

V čase od 15.00 do 18.00 hodiny: Ukážky z tvorby kraslíc pre deti – možnosť vyskúšať si rôzne techniky výzdoby kraslíc s pomocou krasličiarok z Piešťan: Mgr. Jarmily Hluchovej a Mgr. Kataríny Petrovičovej. Podmienka: Treba si priniesť vyfúknuté vajíčka

Pozývame Vás aj do expozície Pamätná izba Ivana Krasku nábr. I. Krasku č. 2, otvorené od 13.00 do 17.00 hodiny

Program:

Komentované prehliadky expozície každú celú hodinu

prednes poézie Ivana Krasku

Termín podujatia

20. mája 2017 od 13.00 do 20.00 hodiny

Podporujú nás

Mohlo by vás zaujímať

Dalšie výstavy