Nová kolekcia obohatila zbierky piešťanského múzea

Balneologickému múzeu Imricha Wintera sa vďaka získaniu finančného príspevku z Fondu na podporu umenia v roku 2018 podarilo získať hodnotnú kolekciu zbierkových predmetov do etnografickej a historickej zbierky múzea. Je to súbor predmetov z obchodu s výšivkami, ktorý vlastnila ešte v období rakúsko-uhorskej monarchie pani Mária Slobodová, rod. Zelenayová. Nachádzal sa v Piešťanoch na Erdödyho ulici (dnes ulica Pod Párovcami č. 70). Začiatkom 20. rokov 20. storočia Mária Slobodová, rod. Zelenayová odišla do Kalifornie (USA) a otvorila si obchody so slovenskými výšivkami a krojmi v Los Angeles a San Diegu. Obchod v Piešťanoch prevzala pani Antónia Mišíková, rod. Zelenayová a presunul sa do budovy Kurhotela (neskôr tu bolo sídlo riaditeľstva kúpeľov) na dnešnej Winterovej ulici. Neskôr obchod prevzal od Antónie Mišíkovej jej syn Víťazoslav Mišík. V obchode predávali len výšivky z Piešťan a okolia. Súbor majoliky, ktorý sa nám podarilo kúpiť do zbierok múzea (a je to len časť pôvodne v obchode vystavovanej majoliky) slúžil ako výzdoba obchodu. Ďalšie predmety tiež pochádzajú z vlastníctva pôvodných majiteľov obchodu. Obchod zanikol po zmene režimu vo februári 1948 v dôsledku postupného znárodňovania po nástupe vlády jednej – komunistickej – strany.

Súbor majoliky, ktorý sa podarilo zakúpiť do múzea tvorilo šesť džbánov, štyri misky, sedem tanierov a jedna svätenička. Okrem toho dve zaujímavé kamenné plastiky, tzv. fľaša trpezlivosti a zobrazenie gen. M. R. Štefánika.

Majolikové džbány z konca 19. storočia sú zdobené rastlinným dekorom – motívmi kvetov s pukmi, listami, tulipánmi. Zastúpené sú farby modrá, doplnená žltou na bielom podklade. Objavujú sa aj geometrické ornamenty tvorené mriežkou, horizontálne pásy a vlnovky. Misky v zakúpenom súbore zdobia kvetinové motívy (ruže, lístky, vetvičky s pukmi) v typickej modro-zelenej farebnosti na bielom podklade. Jedna z nich má v strede zeleno-modré srdce s datovaním 1911. Toto datovanie je dôležité pre všetky misky v súbore. Ďalšiu časť kolekcie tvorí sedem kusov majolikových tanierov. Sú zdobené zeleno-modrým dekorom, niekde doplneným žltou farbou na bielom podklade. Výzdobné motívy predstavujú venčeky z kvetov a listov, kvety so stonkou a listami, kvet ruže obklopený menšími kvetmi na okraji taniera. Zaujímavá je svätenička s motívom Troch kráľov, ktorá však nie je ľudovým výrobkom či výrobkom neznámeho keramikára ale jej autorom je akadem. sochár L. Velan. Je datovaná rokom 1946.

Získali sme aj dve kamenné plastiky zhotovené z pieskovca. Jedna z nich je dielom neznámeho kamenného sochára a predstavuje bližšie neurčenú sväticu alebo Pannu Máriu. Druhá – plastika Panny Márie – má ľudový, insitný ale veľmi pôsobivý vzhľad. Obe plastiky majú ruky zopnuté k modlitbe. Posledným artefaktom z tejto kolekcie zaradeným do etnografickej zbierky múzea je tzv. fľaša trpezlivosti – sklená fľaša, vnútri ktorej je vložený drevený kríž s Kristom a z dreva zhotovené nástroje umučenia.

Do historickej zbierky sme zaradili portrét generála M. R. Štefánika (vo francúzskej generálskej uniforme s vyznamenaniami na hrudi). Je vyrytý v kovovej postriebrenej platni, ktorá je zarámovaná v čiernom drevenom zdobenom ráme. Artefakt pochádza z obdobia I. ČSR.

Časť získaného súboru majoliky je trvalo vystavený v interiéri roľníckeho domu v hlavnej expozícii múzea. Akvizíciu súboru zbierkových predmetov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. Vladimír Krupa