Nové publikácie vydané vďaka podpore Fondu na podporu umenia

Koncom roku 2016 vydalo Balneologické múzeum dve nové publikácie. Vyšli aj vďaka podpore grantového systému Fondu na podporu umenia

Ľudovít Winter: Spomienky na Piešťany / Memoirs of Piešťany

Memoáre jednej z najvýraznejších postáv modernej piešťanskej histórie – nájomcu a riaditeľa kúpeľov Ľudovíta Wintera (1870 – 1968). Piešťanským kúpeľom zasvätil celý svoj život a spolu so svojimi spolupracovníkmi ich povzniesol na svetovú úroveň. Ľ. Winter napísal svoje spomienky na sklonku svojho pohnutého života vo veku 97 rokov. Sú veľmi pútavo napísané a približujú nielen roky slávy ale i prenasledovania, nevďaku a biedy v posledných rokoch jeho života. Kniha je doplnená množstvom čiernobielych a farebných fotografií, približujúcich život tohto človeka. Súčasťou je aj rodokmeň rodiny Winterovcov. Ide o knihu, ktorá by nemala chýbať v žiadnej knižnici obyvateľa Piešťan.

Kniha vyšla v slovensko – anglickej mutácii.

Vydané v roku 2016 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, Rezortu Piešťany a Nadácie Veolia

176 strán, 12 strán farebných príloh, rodokmeň, 116 čiernobielych obrázkov / cena 9,- €

Adam Trajan Benešovský: „Uzdravujúce Piešťanské kúpele“ / „Saluberrimae Pistiniensis Thermae“ / Die sehr heilsamen Thermen von Piestany

Preklad známeho oslavného diela o piešťanských kúpeľov z roku 1642 z pera spisovateľa a protestantského kňaza, pôsobiaceho v neďalekých Drahovciach.

Publikácia obsahuje latinský originál, slovenský a nemecký preklad básne, slovo o autorovi a vysvetlivky v slovenskom a nemeckom jazyku. Preložili A. Rebro a Dr. Hans J. Bäumerich.

72 strán, 22 obrázkov, formát A5 / cena 7,- €

Vydané v roku 2016 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia