Odborné ošetrenie a konzervovanie preparátov z prírodovednej zbierky

V roku 2019 podporil Fond na podporu umenia projekt Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch náš projekt Odborné ošetrenie a konzervovanie preparátov z prírodovednej zbierky.

Vďaka tejto finančnej podpore sa podarilo zreštaurovať súbor zoologických preparátov z prírodovednej zbierky. Dermoplastické preparáty daroval do zbierok múzea zakladateľ múzea Imrich Winter (1876 – 1943) a členovia Piešťanskej muzeálnej spoločnosti. Prvá prírodovedná časť expozície v múzeu bola vytvorená v rokoch 1932 – 1933 a obsahovala bohatú kolekciu živočíchov z okolia Piešťan, ako aj celého územia Slovenska. Mnohé z týchto druhov sú v dnešnej dobe chránené zákonom. Zo šeliem to bola napríklad mačka divá (felis silvestris) a z vtákov tetrov hôlniak ( tetrao tetrix ), ktorý z mnohých oblastí úplne vymizol. K vzácnym exponátom patril preparát dropa fúzatého (otis tarda). Posledné jedince dropov prežívajú v Podunajskej nížine, pri obci Zlatná na Ostrove. V minulosti neboli preparáty uložené vo vhodných podmienkach, čo spôsobilo ich poškodenie a veľa z nich bolo nenávratne zničených. Ich hodnota nie je len vedecká a spoločenská, ale sú aj dôležitou súčasťou histórie nášho múzea. Medzi prvé exponáty určené na reštaurovanie sme zaradili volavku popolavú – ardea cinerea (ev. č. P-131), kačicu divú – anas platyrhynchos (ev. č. P-109, P-115), jazveca lesného – meles meles (ev. č. P-114), líšku hrdzavú – vulpes vulpes (ev. č. P-119) a sumca západného – silurus glanis (ev. č. P-386). Všetky exponáty vykazovali určitý stupeň poškodenia. Vznikli dlhodobým pôsobením biologických (roztoče, hmyz) a fyzikálnych (svetlo, vlhkosť) faktorov. Časté boli aj mechanické poškodenia, ktoré vznikli nešetrnou a neodbornou manipuláciou (poškodenia končatín, letiek, srsti, povrchov podložiek a pod.). Preparátor Ján Šíro všetky dermoplastické preparáty vyčistil od prachu a nečistôt. Následne zreštauroval všetky poškodené miesta a vyretušoval ich kvalitnými akrylovými farbami. Posledným krokom bola dezinfekcia proti biologickým škodcom. Našim cieľom nie je len postupné reštaurovanie existujúcich predmetov, ale aj doplnenie zničených preparátov.

Foto a repro: Eva Drobná

Tento projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.