P. Kaňuščák: Vtáky širšieho okolia Piešťan

2007
Prírodovedná publikácia piešťanského ornitológa s množstvom nádherných farebných fotografií. V publikácii autor prezentuje históriu ornitologických výskumov, charakteristiku sledovaného územia, systematický prehľad zistených druhov vtákov – výsledky dlhoročných pozorovaní jednotlivých druhov vtákov a zmien, ktoré v ich výskyte a druhovom zastúpení spôsobila činnosť človeka a zmeny prírodného prostredia.
Autorom prírodovednej publikácie „Vtáky širšieho okolia Piešťan“ je MUDr. Pavel Kaňuščák, človek, ktorý sa viac ako štyridsať rokov venuje ornitologickým výskumom v tejto oblasti. V publikácii prezentuje odbornej verejnosti, ale aj záujemcom o ornitológiu, resp. prírodu: históriu ornitologických výskumov, charakteristiku sledovaného územia, systematický prehľad zistených druhov vtákov – výsledky dlhoročných pozorovaní jednotlivých druhov vtákov a zmien, ktoré v ich výskyte a druhovom zastúpení spôsobila činnosť človeka a zmeny prírodného prostredia. Textová časť je doplnené nádhernými farebnými fotografiami vtákov (62 obrázkov) aj ich biotopov (životných prostredí, 24 obrázkov) fotografov Jindra a Zdena Vlachovcov, ako aj fotografiami autora. Publikáciu dopĺňa resumé v anglickom jazyku, obsiahly súpis literatúry a registre.

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami