Piešťany fenomén termálny

Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Piešťany

srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov na slávnostnú prezentáciu publikácie

Piešťany fenomén termálny

autor: Augustín Rebro

spojenú s vernisážou rovnomennej výstavy.

Prezentácia sa uskutoční vo výstavných priestoroch Balneologického múzea, Vila dr. Lisku, Štefánikova č. 1, Piešťany, dňa 20. novembra 2014 o 16.30 hodine.

„Piešťany fenomén termálny“ – publikácia významného (dnes už nežijúceho) slovenského hydrogeológa a balneohistorika Mgr. Augustína Rebru sprostredkúva odbornej i laickej verejnosti poznatky a informácie z 50 rokov hydrogeologických výskumov vo významnom kúpeľnom území mesta Piešťany. Počas prípravy a výstavby vodného diela Madunice sa stali aktuálnymi otázky dôkladnejšieho poznania geotermálneho fenoménu Piešťan ako aj ochrany piešťanských kúpeľov, resp. prameňov termálnych vôd v Piešťanoch. Mgr. A. Rebro, autor knihy, spracoval svoje poznatky o hydrogeologických výskumoch Piešťan. Keďže bol nielen svedkom, ale i aktívnym účastníkom tohto diania v knihe poskytuje verejnosti údaje i zážitky, ktoré v súčasnosti už nik iný nemôže z tohto pohľadu poskytnúť. Z hľadiska hydrogeologického výskumu Piešťan bola druhá polovica 20. storočia výnimočná doba, na ľudí kládla náročné požiadavky a v hre boli celkom významné veci, napríklad či vodné dielo Madunice neuškodí piešťanským kúpeľom alebo otázka čo bude treba podniknúť, aby sa tak nestalo. A v neposlednom rade – aby kúpeľom a ich termálnym prameňom neuškodila aj snaha o dosiahnutie výdatnejších prítokov liečivej termálnej vody alebo o lepšie poznanie ich hydrogeologického a geotermálneho pozadia pomocou technických prác, akými sú vrty.

Autentické svedectvo o spomínanej dobe v podobe predkladanej knihy Piešťany fenomén termálny je dôležitým prínosom pre množstvo faktografického materiálu. Sú to nielen textové informácie, ale aj unikátne zábery z obdobia 50 rokov hydrogeologických výskumov.

Publikácia Vám pomôže spoznať realitu čo sa týka výskumu zdrojov termálnej vody v Piešťanoch a možností ich využívania. A vyvracia mnohé zaužívané informácie, ktoré sú však nepresné či nepravdivé.

V takmer sedemdesiatich kapitolách textu čitateľ toho nájde naozaj veľa a všetko je to písané pútavo, pričom autor vie spojiť viacero oblastí a tém do jedného celku. Všetko má svoju logiku. Kniha je o hydrogeológii, geotermike a geológii, o návrhoch vrtov, ich realizácii a hodnotení vrtmi zistených geologických skutočností, kniha je o balneológii ale i o vývoji Piešťan – mesta i kúpeľov spolu s jeho okolím v druhej polovici 20. storočia. Kniha je aj autoportrétom hydrogeológa Augustína Rebra, ktorý v nej však nevystupuje osamotený, ale práve naopak v živej interakcii s osobami a osobnosťami rozličných profesií a rôzneho postavenia, ako človek prekonávajúci úskalia na ceste tak osobného ako aj kolektívneho poznania vpred. Publikáciu vydávame aj ako pripomenutie si autora, významného slovenského hydrogeológa a balneohistorika, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami.

Vladimír Krupa

Aktuálne fotografie z podujatia:

Termín podujatia

20. novembra 2014 o 16.30 hodine

Podporujú nás

Mohlo by vás zaujímať

Dalšie výstavy