Piešťany vo fotografii / od záveru monarchie po zánik I. ČSR

Balneologickým múzeom I. Wintera vydaná unikátna reprezentačná kniha Piešťany vo fotografii / od záveru monarchie po zánik I. ČSR (výber 650 historických fotografií) prináša obraz Piešťan – mesta i kúpeľov v historicky veľmi zaujímavom období – od konca 19. storočia, záverečných desaťročí existencie monarchie, až po zánik I. Československej republiky. Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia www.fpu.sk V publikácii sme sa rozhodli priniesť reprezentatívny výber viac ako 600 historických fotografií Piešťan a poskytnúť prostredníctvom nich čo najkomplexnejší obraz o zmenách, ktoré sa v Piešťanoch udiali. Sústredili sme sa i na originalitu, vyberali sme fotografie, ktoré boli doteraz len málo, alebo neboli vôbec publikované. 396 strán a 650 fotografií /cena 28,- €

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami