Piešťany vo fotografii / od záveru monarchie po zánik I. ČSR

Srdečne pozývame záujemcov o históriu a historické fotografie na prezentáciu unikátnej, Balneologickým múzeom Imricha Wintera vydanej, reprezentačnej knihy

Piešťany vo fotografii / od záveru monarchie po zánik I. ČSR,

ktorá obsahuje výber 650 historických fotografií a prostredníctvom nich prináša obraz Piešťan – mesta i kúpeľov v historicky veľmi zaujímavom období – od konca 19. storočia, záverečných desaťročí existencie monarchie, až po zánik I. Československej republiky. Poskytuje komplexný obraz o zmenách, ktoré sa v Piešťanoch udiali. Sústredili sme sa i na originalitu, vyberali sme fotografie, ktoré boli doteraz len málo, alebo neboli vôbec publikované. Publikácia je vydaná dvojjazyčne – slovensko – anglicky.
Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia www.fpu.sk.

Termín podujatia

14. februára 2019 Centrum Fontána

Podporujú nás

Mohlo by vás zaujímať

Dalšie výstavy