Predstavenie múzejno-vzdelávacieho projektu Život pri rieke

Dňa 20. mája 2017 počas Noci múzeí a galérií bol v Balneologickom múzeu Imricha Wintera verejnosti slávnostne predstavený múzejno-vzdelávací projekt Život pri rieke. Na ilustráciách pracovných listov k projektu sa podieľali deti ZUŠ v Piešťanoch pod vedením učiteľky Julie Džambazovič, ktoré boli za svoje prispenie k úspešnej realizácii projektu odmenené výtvarnými pomôckami.