Prezentácia unikátneho prsteňa z doby rímskej

Trnavský samosprávny kraj, Balneologické múzeum a obec Krakovany si dovoľujú pozvať Vás a Vašich priateľov na slávnostnú prezentáciu nových publikácií

zborníka Balneologický spravodajca a knihy Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží

a slávnostnú prezentáciu nového zbierkového predmetu – unikátneho prsteňa z doby rímskej z bohatého kniežacieho hrobu I z Krakovian-Stráží (realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR)

Prezentácia sa uskutoční 17. marca 2016 (štvrtok) o 16.00 hodine v priestoroch KURSALON – Kúpeľná dvorana, Beethovenova 5 v Piešťanoch.

Program:
– príhovory za vydavateľa – Balneologické múzeum v Piešťanoch
– prednes ukážok textov z publikácií
– hudobný program: Alexander a Ladislav Analayovci
(pripravené aj malé občerstvenie)

Termín podujatia

17. marca 2016 o 16.00 hodine

Podporujú nás

Mohlo by vás zaujímať

Dalšie výstavy