Prezentácia vydaných kníh Balneologickým múzeom Imricha Wintera

Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch
srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov na podujatie

Prezentácia kníh vydaných múzeom a rozprávanie o nich

– Starý Kláštor – archeologický výskum gotického kostola v Piešťanoch
– Piešťany fenomén termálny
– Vzácne minerálne vody v Koplotovciach
– Zbierka archeologických nálezov z Carnunta v Rakúsku
– Kúpeľní lekári v Piešťanoch

Podujatie sa uskutoční dňa 1. marca 2018 o 16.00 hod. v hlavnej expozícii múzea v budove Kúpeľnej dvorany

Termín podujatia

1. marca 2018 o 16.00 hodine

Podporujú nás

Mohlo by vás zaujímať

Dalšie výstavy