R. Bača, V. Krupa: Katalóg archeologickej zbierky Balneologického múzea

1998
Podrobný katalóg archeologickej zbierky Balneologického múzea s rozsiahlou obrazovou prílohou. V prvej časti obsahuje nálezy v zbierke múzea, ktoré nepochádzajú z územia Slovenska alebo z územia piešťanského okresu. V druhej časti je katalóg zbierky s nálezmi z územia okresu Piešťany. Určený pre odbornú i laickú verejnosť so záujmom o archeologické pamiatky v regióne Piešťan

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami