Reinštalácia expozície Milana Rastislava Štefánika

Fond na podporu umenia v roku 2019 poskytol Balneologickému múzeu Imricha Wintera finančný príspevok na reinštaláciu expozície Milana Rastislava Štefánika.

V rámci dlhodobého programu postupnej reinštalácie stálych expozícií v Balneologickom múzeu Imricha Wintera sme vďaka grantu, ktorý nám z verejných zdrojov poskytol v roku 2019 Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu, reinštalovali expozíciu venovanú Milanovi R. Štefánikovi.

Práve v piešťanskom múzeu bola v roku 1933 slávnostné otvorená vôbec prvá expozícia M. R. Štefánika na Slovensku. Expozícia bola v dôsledku politicko-spoločenských zmien po roku 1948 a totalitnej vlády KSČ zrušená a obnovili sme ju až po roku 1989. V posledných rokoch sme postupne systematicky dávali reštaurovať predmety z cudzokrajných etnografických zbierok M. Štefánika (išlo predovšetkým o textílie z Ďalekého východu, strednej Ázie, rohož z Tahiti a i.). Ale aj predmety pochádzajúce z interiéru jeho rodného domu – skrine, kolísku a detskú postieľku, obraz – olejomaľbu Ježiša Krista s tŕňovou korunou na hlave, ako aj veci z jeho osobného vlastníctva (napr. Štefánikovu podplukovnícku uniformu a i.). Reštaurovanie podporilo udelením grantov Ministerstvo kultúry SR aj Fond na podporu umenia.

V rámci reinštalácie expozície v roku 2019 sme sa rozhodli zachovať jej základné členenie na časť prezentujúcu život a dielo Štefánika a na časť s vystavenými predmetmi z interiéru jeho rodného domu evokujúcimi zariadený priestor interiéru domu. Súčasťou reinštalácie bola aj úprava elektroinštalácie, vybavenie expozície LED-svietidlami, moderným digitálnym vlhkomerom a teplomerom a moderným odvlhčovačom. V expozícii sú tieto hlavné časti: detstvo; mladosť a štúdiá; cesty a vedecká činnosť, vojenská a diplomatická činnosť počas 1. svetovej vojny a podieľanie sa na zahraničnom odboji Čechov a Slovákov a tragická smrť generála M. R. Štefánika počas návratu do vlasti 4. mája 1919.

Expozičná časť približujúca detstvo, mladosť a štúdiá M. R. Štefánika

Jednotlivé časti a ich expozičné vitríny dotvárajú pozadia s veľkoplošnou fotografickou zväčšeninou historickej fotografie vzťahujúcou sa k tej, ktorej etape života Štefánika, s textami v slovenskej a anglickej jazykovej podobe a s nemeckým textom v príručných textoch poskytovaných návštevníkom expozície. V každej časti sú digitálne fotorámiky, v ktorých je návštevníkom prezentovaný súbor vybraných fotografií vzťahujúcich sa ku konkrétnemu prezentovanému obdobiu života generála. V jednotlivých vitrínach sú vystavené aj originálne trojrozmerné predmety priamo sa vzťahujúce k Štefánikovi. Pochádzajú či už z jeho osobného vlastníctva ale aj z jeho cudzokrajných etnografických zbierok a tiež predmetov viažucich sa k jeho činnosti v období 1. svetovej vojny. Originálne predmety sú doplnené textami, dobovými pohľadnicami a fotografiami a archívnymi materiálmi (aj v digitálnej podobe). V samostatnej vitríne je vystavený cenný súbor drobných predmetov, ktoré Štefánik získal do svojich etnografických zbierok v Japonsku a hodnotná vyšívaná stuha z Číny.

Do historickej zbierky sme zakúpili cenný súbor historických materiálov z regiónu Piešťan. Mimoriadne hodnotná je napr. listina – svedectvo – vydaná v Piešťanoch dňa 8. februára 1816 so zachovanou krásnou pečaťou Piešťan s motívom sv. Štefana kráľa (patróna r. k. farského kostola, pôvodného symbolu v pečati Piešťan); Prepúšťací list od honvédskeho regimentu dat. 31. 12. 1883 vydaný pre: Behm Mihály… Werbó… (Michala Behma, Vrbové, okr.Piešťany);

V menšej pultovej vitrínke sú vystavené predmety vzťahujúce sa k Štefánikovej tragickej smrti (napr. posmrtná maska), pamätné medaily, pohľadnice, bronzový reliéf generála z profilu.

Cesty, astronomické pozorovania, diplomatické a vojenské pôsobenie približuje ďalšia časť expozície

Časť expozície venovaná japonikám zo zbierky Štefánika, rohoži z Tahiti (vpravo) a buste od sochára L. Majerského

Expozíciu dopĺňajú veľkorozmerné predmety z etnografických zbierok – cenný japonský záves z 18. storočia, veľká rohož z tapy pochádzajúca z Tahiti, historické plagáty vzťahujúce sa k 1. svetovej vojne a československému zahraničnému odboju. Na tvorbe reinštalovanej expozície sa podieľali Mgr. Andrej Bolerázsky (historik múzea), Eva Drobná (fotografka múzea), Stano Jendek (externý grafik – grafické práce a tlač), firmy Horňák – Dolné Voderady a Plexiplast – Praha (zhotovenie vitríny a drobných výstavných prvkov)

Prínosom pripravovanej reinštalácie stálej expozície vedca a generála Milana R. Štefánika je moderným spôsobom priblížiť verejnosti – návštevníkom múzea významnú osobnosť slovenských i európskych dejín konca 19. a začiatku 20. storočia.